Skip to Content

Y-Age Carnosine

 

 

 

 

Hlutverk Karnósíns

Andoxunarefni sem gerir við frumuskemmdir

Karnósín er gjarnan kallað langlífisefnið. Það hefur einstakan hæfileika til að yngja upp aldraðar frumur (frumur sem eru að missa getu sína til að skipta sér) svo þær endurheimta eðlilegt útlit og öðlast aukinn lífaldur. Það getur hvarfast við nokkrar tegundir stakeinda, þar á meðal einstigs súrefni, peroxýl- og hýdroxýl-fríhópa auk vetnisperoxíðs. Karnósín getur enn fremur hamlað stakeindaskemmdum í frumum af völdum járns, kopars og sinks. Karnósín hindrar hvörf milli sykurs og amínóhópa (vinnur gegn glýkósýleringu) Rannsóknir benda til að vegna þeirrar hæfni sinnar  geti Karnósín verið gagnlegt við sykursýki og til að koma í veg fyrir fylgikvilla hennar, svo sem skýmyndun á auga, taugakvilla og nýrnabilun.

Eykur vöðvastyrk

Karnósín er fyrst og fremst til staðar í vöðvaþráðum af gerð II. Þetta eru hröðu vöðvaþræðirnir sem eru mikilvægir þegar þörf er á sprengikrafti eins og í spretthlaupi og kraftlyftingum. Karnósín virkar eins og dempir (buffer) fyrir vetnisjónirnar (H+) í vöðvunum og er því mjög gagnlegt þegar unnið er að uppbyggingu vöðvamassa.

 Þegar orka losnar verða til vetnisjónir. Karnósín eykur úthald vöðva með því að fjarlægja þessar vetnisjónir og koma þannig í veg fyrir of mikla sýrumyndun í vöðvunum á álagstímum. Mikið álag framkallar einnig oxunarstreitu í vöðvunum. Stakeindirnar sem verða til þegar álag á vöðva er mikið valda peroxun fituefna og karboxýleringu próteina og fosfólípíða. Þetta verður til þess að prótein brotna niður í ferli sem kallast próteinsundrun, sem síðar getur leitt til uppsöfnunar eiturefna, hrörnunar og dauða vöðvafrumnanna.

Sé nóg af karnósíni í vöðvunum getur það unnið gegn þessum skaðlegu efnahvörfum. Það hefur einnig hlutverki að gegna við virkjun ensíma sem eru nauðsynleg fyrir samdrátt vöðva og virkar auk þess sem dempir (buffer) sem hamlar uppsöfnun mjólkursýru.

Ver DNA fyrir skemmdum

Karnósín getur verndað DNA fyrir oxunarskemmdum en þeim fjölgar með aldrinum. Rannsóknir benda til þess að auk þess sem karnósín geti verndað frumur gegn slíkum oxunarskemmdum geti það einnig aukið starfsaldur þeirra og hægt á öldrunareinkennum.

Flýtir fyrir að sár grói

Karnósín hefur undraverða hæfni til að yngja upp bandvefsfrumur og flýta fyrir því að sár grói. Það sér um að húðin endurnýist stöðugt eftir að hún verður fyrir skaðlegum áhrifum frá geislum sólar eða áverkum (t.d. skurðsár eða brunasár).

Með aldrinum þynnist innra lag húðarinnar og breytist að uppbyggingu. Trefjakímfrumum fækkar, en þær eru nauðsynlegar fyrir eðlilega uppbyggingu bandvefs. Kollagentrefjarnar í bandvefs-massanum milli frumnanna geta orðið fyrir skemmdum við eðlilegt slit. Þetta veldur því að hrukkur myndast, húðin verður þurrari, fær ójafnari áferð og lit og fer að síga.

Karnósín styður við heilbrigða virkni trefjakímfrumn-anna og aðstoðar við viðhald á eðlilegri uppbyggingu próteina (t.d. kollagens). Það kemur í veg fyrir, dregur úr og snýr við myndun AEG-sameinda.

Verndar heilann

Karnósín ver háræðarnar í heilanum. Það hefur taugaverndandi virkni og kemur í veg fyrir hrörnun taugavefs og aukningu á einkennum elliglapa. Rannsóknir benda til að Karnósín geti gagnast við meðhöndlun heilablóðfalls, Alsheimers, MS og Parkinsonsjúkdóms.

Hvernig myndast karnósín?

Karnósín er myndað í ferli þar sem ensímið karnósínsyntasi tengir amínósýrurnar alanín og histidín. Þetta ferli fer fyrst og fremst fram í vöðvum og heila. Ferlinu er haldið í jafnvægi með karnisínösum, en það eru sértæk ensím sem gera karnósín í vefjum og blóði óvirkt. Einkum er mikið af karnósíni í frumum sem ná háum aldri, svo sem tauga- og vöðvafrumum. Það er til staðar í miklu magni í vöðvum sem starfa eðlilega en í litlu magni þegar um vöðvasjúkdóma er að ræða.
 

Bein tengsl eru milli karnósínmagns og hámarkslífaldurs manns!

Karnósín fer minnkandi með hækkandi aldri. Vísindamenn greina frá því að með hækkandi aldri minnka andoxunaráhrif karnósíns um helming. Minnkun karnósíns í vöðvum kann að vera orsök aldurstengdrar hnignunar á vöðvamassa, -styrk og -virkni. Lágt karnósíngildi er að finna í kraftlitlum vöðvum, eins og við vöðvarýrnun.
Í raun má sjá um 63% minnkun á karnósíni í vöðvum fólks sem þjáist af tauga- og vöðvasjúkdómum á aldrinum 10-70 ára. Streita og áverkar lækka einnig karnósíngildi.

Y-Age Carnosine og íþróttafólk

Dr. Steven Haltiwanger MD, CCN
LifeWave Health & Science Director
Janúar 2012

Klínísk (blindings) lyfleysu rannsókn með 30 þátttakendum, sem nota Y-Age Carnosine ljósgjafanna okkar.
Tilgangur rannsóknanna miðaði að því að athuga hvort breyting yrði á árangri íþróttamanna á hlaupabraut (eða keppnisstað), með notkun virkra ljósgjafa.  Þátttakendum prófsins var skipt annarsvegar upp í virkan hóp og hinsvegar hóp sem notaði óvirk efni (lyfleysu).  Ljósgjöfunum var komið fyrir á ákveðnum stöðum sem mælt var með í þeim leiðbeiningum sem fylgdu, sér í lagi á punktana CV 6 og CV 17. 

Þátttakendur voru rannsakaðir með tilliti til ýmiskonar íþróttaprófa, sem mældu sveigjanleika, jafnvægi, styrk og úthald.  Þessar athuganir og próf voru framkvæmd á keppnisbraut (eða hlaupabraut), síðan eftir einnar viku notkun ljósgjafanna og aftur eftir 3ja vikna notkun þeirra.


Það kom í ljós þeir sem voru með virku ljósgjafana sýndu verulega árangursaukningu gegnum öll prófin.  Á hinn bóginn sýndu þeir sem notuðu óvirk efni  litlar breytingar og jafnvel minnkun eða samdrátt í samanburði á keppnisstað.
 

Almennt sýndi rannsóknin að eftir einnar viku notkun á virkum ljósgjafa var áberandi aukning á árangri í samanburði við þá með óvirku efnin, og við lok 3ja vikna notkun þá voru framfarirnar jafnvel meiri.  Bæting á árangi fyrir virkan Y-Age Karnósín ljósgjafa var á bilinu frá 14.9% til 125% vegna styrks og úthalds prófana, 28.8% fyrir sveigjanleikapróf og 100.2% fyrir jafnvægisprófin.
Það sem við komumst að við þessar rannsóknir er að Y-Age Karnósín ljósgjafarnir geta á áhrifamikinn hátt aukið við íþróttaárangur og því lengur sem þeir eru notaðir, þeim mun betri verður árangurinn.


Uppfærðar upplýsingar eru á: www.lifewave.com/research.asp